Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werkten vanaf 2011 Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Doel: het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de bestaande infrastructuur en het aanpassen van de bestaande infrastructuur. Nadruk hierbij lag onder meer op samenwerking met werkgevers en vervoerders, en het inzetten op fiets, OV en smart mobility. De eerste fase van Beter Benutten (2011-2014) zorgde voor een vermindering van dagelijks gemiddeld 48.000 voertuigen op de weg in de spits.

Het  vervolgprogramma Beter Benutten heeft de afgelopen drie jaar de bereikbaarheid op veel terreinen verder verbeterd, met een vermindering van de reistijd in de drukste gebieden van 13% ten opzichte van een situatie zonder het programma. Dit is bepaald via een methodiek ontwikkeld met experts uit wetenschap en bedrijfsleven. Met apps, tellingen en enquêtes zijn de maatregelen nauwgezet geëvalueerd en onafhankelijk getoetst. Aan de hand hiervan is vastgesteld dat er sinds de start van het programma in 2015 dagelijks gemiddeld 80.000 voertuigen minder rijden in de spits. Doordat bijna alle maatregelen gericht zijn op het verminderen van het aantal auto- en vrachtkilometers in de spits, heeft het programma ook een positief effect op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10). Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng berekende een CO2-reductie van 61.000 ton/jaar, ongeveer 0,8% minder uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio’s. Voor NOx bedraagt de vermindering 129 ton/jaar (0,6%) en voor PM10 ongeveer 7 ton/jaar (0,9%.). Zie voor meer informatie https://beterbenutten.nl/.


Twaalf Brabantse bedrijven gezocht voor onderzoek CO2-beprijzing

Klimaatplein is op zoek naar twaalf bedrijven uit vier verschillende sectoren: metaal, de vervoersbranche, de horeca en de technische maakindustrie in Noord-Brabant die willen deelnemen aan een onderzoek met CO2-beprijzing. Door deel te nemen aan het onderzoek krijgen bedrijven tevens inzicht in de te nemen maatregelen voor de informatieplicht energiebesparing. Zie https://www.klimaatplein.com/bedrijven-gezocht-onderzoek-werken-interne-prijs-op-co2-uitstoot.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat