NWA-onderzoeksprogramma Circulaire Economie 

Een van de routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is de route Circulaire Economie (CE). De ministeries IenW, BZK en EZK hebben samen met het ministerie OCW financiële middelen vrijgemaakt voor deze route. Hiermee kan onderzoek worden gefinancierd dat een bijdrage levert aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Binnen de NWA-route Circulaire Economie krijgen de komende maanden twee onderzoeksprojecten vorm. Doel van de projecten is om concrete stappen te maken in de transitie naar een circulaire economie en dan met name op de thema’s gebouwde omgeving en kunststoffen. Om tot voorstellen voor deze onderzoeksprojecten te komen, worden deelnemers aan iteratieve werksessies gezocht. Meer informatie is hier te vinden.

Nieuwe masterstudie 'Global environmental change and policy'

In de tweede helft van 2018 start aan de Vrije Universiteit een nieuwe, tweejarige masteropleiding 'Global environmental change and policy'. In deze studie (een specialisatie binnen de studie Earth Sciences) worden inzichten uit aardwetenschappen, milieueconomie en milieubeleid en -governance geïntegreerd, gericht op het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken. Meer informatie is hier te vinden.

Carolyn Fischer hoogleraar milieueconomie aan de VU

Per 1 januari 2018 is Carolyn Fischer benoemd tot hoogleraar milieueconomie aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Carolyn werkt al sinds 1997 bij de denktank Resources for the Future (RFF) in Washington DC. Zij blijft naast haar functie op de VU ook verbonden aan RFF als senior fellow.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat