Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Milieueconomen bepleiten koolstofbeprijzing

Het Policy Outreach Committee van de European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) heeft een verklaring opgesteld waarin koolstofbeprijzing wordt aanbevolen als een van de belangrijkste instrumenten voor het bereiken van de mondiale klimaatdoelstellingen. De verklaring staat open voor ondertekening door economen binnen en buiten Europa. Zie https://www.eaere.org/statement/.


Eredoctoraat voor milieueconoom Jeroen van den Bergh

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh, ICREA onderzoekshoogleraar aan de Universitat Autònoma de Barcelona en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van den Bergh ontvangt de prijs vanwege zijn grensverleggende bijdragen aan het debat over milieubeleid die steunen op diepgaande inzichten verkregen uit het combineren van elementen uit de gedrags- en evolutionaire economie met milieueconomie. Het eredoctoraat wordt uitgereikt op donderdag 26 september 2019 in Heerlen tijdens de viering van de 35e dies natalis van de Open Universiteit. Zie https://www.ou.nl/-/eredoctoraat-voor-milieueconoom-jeroen-van-den-bergh.


Pieter van Beukering benoemd tot hoogleraar milieueconomie

Per 1 mei jl. is Pieter van Beukering benoemd tot hoogleraar milieueconomie met als leeropdracht ‘Economics of Natural Capital’. De leerstoel is ingebed bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit. Zie https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2019/apr-jun/pieter-van-beukering-benoemd-tot-hoogleraar-milieueconomie.aspx.