Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Programma CO2-beprijzing

Onlangs is het Programma CO2-beprijzing gestart. Dat gaat gemeenten ondersteunen bij hun CO2-reductie. Het Programma CO2-beprijzing omvat drie projecten:

1. Versnelling certificering CO2-Prestatieladder;

2. CO2-beprijzing en grond-, weg- en waterbouw;

3. Pilots CO2-beprijzing.

De VNG gaat aan de slag met de eerste twee projecten. Het derde project wordt uitgevoerd door het Klimaatverbond.

Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/co2-beprijzing.


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat