Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Energiesysteem kan in 2050 klimaatneutraal zijn

Het Nederlandse energiesysteem kan in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar dan zal het huidige transitietempo moeten worden opgevoerd en kunnen lastige keuzes niet langer worden ontweken. Dat blijkt uit de 'Outlook Energiesysteem 2050', opgesteld door een expertteam onder leiding van Bernard ter Haar. Dit expertteam is ingesteld om bouwstenen aan te leveren voor het Nationaal Plan Energiesysteem 2050.


Beleidsscenario's voor hernieuwbare energie èn leveringszekerheid 

De combinatie van overheidssubsidies voor het gebruik van batterijen en een vast feed-in tariefmechanisme voor hernieuwbare energie vormt het economisch meest efficiënte beleidsscenario waarmee de uitbreiding van hernieuwbare energie in combinatie met een zekere elektriciteitsvoorziening kan worden gewaarborgd. Dat blijkt uit onderzoek waarop milieueconoom Andreas Coester onlangs aan de VU promoveerde. Coester doet aanbevelingen aan beleidsmakers die de verdere economisch efficiënte uitbreiding van hernieuwbare energie in combinatie met een zekere elektriciteitsvoorziening bevorderen.Hij ontwikkelde beleidsscenario's die verschillende marktvoorwaarden simuleren en gericht zijn op een economisch efficiënte overgang naar duurzame elektriciteitsopwekking. Hij richtte zich specifiek op de Duitse elektriciteitsmarkt, omdat dit land een van de leidende landen ter wereld is op het gebied van energietransitie. Het proefschrift is hier te vinden.


Verduurzaming Nederlandse bedrijfsleven versnelt in 2023

De verduurzaming in het Nederlandse bedrijfsleven versnelt: tweederde van de bedrijven verwacht dat de eigen verduurzaming dit jaar accelereert in vergelijking met 2022. Dit wordt vooral gedreven door de eigen duurzaamheidsstrategie en door eisen van de overheid en grote afnemers. Bedrijven hebben steeds vaker te maken met uitgebreide duurzaamheidseisen vanuit de productieketen waarin zij opereren. Als gevolg hiervan past de helft van de bedrijven ingrijpend de bedrijfsvoering aan. Ook de energiecrisis heeft gezorgd voor een uitbreiding en versnelling van de verduurzaming. Daarbij blijkt dat al 70% van de bedrijven in Nederland van het gas af wil, bijna de helft daarvan wil dit voor eind 2024 bereiken. Ook stelt 49% van de ondernemingen voor het einde van 2024 elektrisch rijden verplicht. Dit blijkt uit het jaarlijkse verduurzamingsonderzoek van ING onder honderden bedrijven.


Slechte waterkwaliteit kan bouwsector jaarlijks 17,5 miljard euro omzet kosten

Het is al enige tijd bekend dat de waterkwaliteit in Nederland slecht is, maar in 2027 moet deze wel voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW). De Europese richtlijn waarborgt de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa. Adviesbureau Witteveen+Bos bracht voor Bouwend Nederland in kaart wat de risico’s zijn voor de bouw- en infrasector als Nederland in 2027 op veel plaatsen nog niet voldoet aan de KRW. En die potentiële gevolgen zijn niet mals: 17,5 miljard euro omzet per jaar kan in de knel komen, als bouwprojecten niet meer vergund kunnen worden. Als het kabinet samen met het bedrijfsleven forse extra inspanningen pleegt, kunnen de risico’s beperkt blijven. Het rapport ''Een KRW-risicoanalyse voor de vergunningverlening voor de bouw- en infrasector' is hier te vinden.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat