Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van onder meer klimaat, gezondheid, arbeidsmarkt en het toekomstige verdienvermogen. Om die opgaven succesvol aan te pakken zijn ondernemingen onmisbaar. Maar hun inventiviteit blijft onderbenut. In het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen (WRR-rapport nr. 107, 2023) laat de WRR zien hoe de overheid ervoor kan zorgen dat ondernemen zowel zakelijk als maatschappelijk gaat lonen. 


Adviesaanvraag 'De groene arbeidsmarkt van de toekomst'

De ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Natuur en Stikstof en Infrastructuur en Waterstaat hebben de SER gevraagd een medio 2024 advies uit te brengen over De groene arbeidsmarkt van de toekomst en nog in 2023 te starten met een briefadvies. De ministers hebben behoefte aan zicht op de effecten van groene transities op de arbeidsmarkt en aan een gedeelde visie van sociale partners en de overheid op die toekomstige groene arbeidsmarkt. Daarmee kan het transitiebeleid en het arbeidsmarktbeleid beter gericht en met elkaar in lijn worden gebracht


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat