Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De vijf centrale doelen van het Energieakkoord zijn binnen bereik. Dat concluderen de samenwerkende partijen in de Borgingscommissie Energieakkoord in hun Voortgangsrapportage 2016.

De Borgingscommissie, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, heeft de Voortgangsrapportage 2016 gepubliceerd op 23 december 2016. Deze biedt inzicht in de resultaten die in 2016 zijn geboekt in de uitvoering van het Energieakkoord.

Van de vijf doelen van het Energieakkoord lagen drie al op koers:

  • het aandeel hernieuwbare energie in 2023 op 16 procent;
  • een besparing op het energiegebruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • een werkgelegenheidsgroei van ten minste 15.000 extra banen.

Op basis van de resultaten uit de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) hebben de partijen van het Energieakkoord eerder dit jaar een extra pakket maatregelen afgesproken. Voor de volgende twee doelen zijn in de Voortgangsrapportage 2016 extra maatregelen uitgewerkt:

  • 100 petajoule (PJ) energiebesparing;
  • 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Hiermee komen alle vijf doelen voor 2020 en 2023 binnen bereik.

Hiernaast zijn er gunstige ontwikkelingen op het gebied van prijsdalingen voor windenergie. In juli werd bekend dat de eerste tender voor windpark Borssele 1 tot een positief resultaat heeft geleid. Het winnende tenderbedrag voor de eerste tender bedroeg gemiddeld 7,26 cent per kWh. Dat is ruim 5 cent per kWh onder het toegestane plafond. Hierdoor is naar verwachting 2,7 miljard euro minder subsidie uit de SDE+ nodig en is het doel van 40 procent kostenreductie snel(ler) gerealiseerd. Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd. Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro. Deze ontwikkeling laat zien dat de overheid, door het wegnemen van planningsrisico’s en met een tendersysteem dat concurrentie tussen ontwikkelaars bevordert, de basis legt voor doorbraken.

Verder is er een explosieve groei van zonnepanelen in het Nederlandse energiesysteem. Het Energieakkoord wil burgers en bedrijven meer mogelijkheden geven om zelf hernieuwbare energie op te wekken. In de samenleving is veel enthousiasme om op lokaal en decentraal niveau om met de transitie naar een duurzame energiehuishouding aan de slag te gaan. In de Nationale Energieverkenning 2016 komt de prognose voor decentrale energie in 2020 met 68 PJ hoger uit dan de beoogde 40 PJ. De NEV constateert dat het aantal energiecoöperaties de laatste jaren snel is gegroeid. Bovendien richten steeds meer coöperaties zich op het realiseren van grotere collectieve zon- en windprojecten. Hierdoor zal de komende jaren het aantal en de omvang van collectieve zonnecentrales sterk toenemen, en het vermogen coöperatieve windenergie waarschijnlijk verdrievoudigen.


Informatie over contactmogelijkheden voor nadere inlichtingen en verkrijging van besproken literatuur: Saskia Westenberg, beleidsmedewerker directie Economische Zaken / Commissie Borging Energieakkoord Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bronnen:

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat