Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaamheid is een hot topic. Niet alleen bij consumenten, ook retailers, cateraars en groothandelaren nemen hun verantwoordelijkheid om de marktvraag naar duurzamere producten te stimuleren. Retailers werken soms met tienduizenden producten. Daarom is er een grote behoefte aan een integraal systeem dat alle duurzaamheidsthema’s omvat en toegepast kan worden op alle productcategorieën. The Sustainability Consortium (TSC) ontwikkelde een wereldwijd geharmoniseerd monitoringsysteem voor duurzaamheidsmeting van consumentenproducten. Hiermee krijgen bedrijven een efficiënt instrument in handen om verduurzaming consistent, integraal en continu door de hele keten te stimuleren. Wereldwijd gebruiken meer dan 2500 bedrijven het instrument.

De afgelopen drie jaar werkte Wageningen Economic Research in het project ‘Continuous Improvement of Sustainability of all agro products’ (CIS agro) aan de implementatie van de TSC-methodiek in Nederland.

Figuur 1: De stappencyclus van de TSC-methodiek

Toolkits, hotspots en indicatoren

TSC stelde vragenlijsten op voor 113 verschillende productcategorieën. Elke lijst bevat maximaal 15 indicatoren (zoals broeikasemissie) en focust zich op hotspots (knelpunten). Wereldwijd sturen deelnemende bedrijven dezelfde vragen naar hun leveranciers. Deze kunnen de vragen voor meerdere afnemers beantwoorden.

De vragenlijsten zijn onderdeel van toolkits met instructies, achtergrondinformatie en referenties. Ook bevatten de toolkits suggesties voor verduurzaming. De toolkits zijn wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld in samenwerking met een grote groep stakeholders.

TSC methodiek breed omarmd

In het CIS agro project werkte Wageningen Economic Research met een grote groep stakeholders aan de succesvolle toepassing van TSC toolkits in de ketens van in Nederland geconsumeerd voedsel. Bedrijven als Superunie, Aldi Nederland, Sligro Food Group en Albron vroegen 56 leveranciers in 15 productcategorieën de vragenlijsten in te vullen. De bereidheid tot deelname was groot; bij diverse productcategorieën is meer dan de helft van de totale Nederlandse consumptie vertegenwoordigd.

Tabel 1: Productcategorieën waarvoor toolkits zijn uitgezet en aantal betrokken afnemers, leveranciers en responspercentage per jaar

Duurzamere producten in de schappen

De TSC-toolkits zijn op succesvolle wijze in de Nederlandse context geïmplementeerd en hebben duurzaamheid prominenter op de agenda van bedrijven gezet. Zij kregen meer inzicht in de duurzaamheidscores van de producten en in de wensen van hun afnemers. Ook de in- en externe afstemming rond duurzaamheid is verbeterd.

Figuur 2: Voorbeeld benchmarkrapport

De deelnemende bedrijven namen een groot aantal maatregelen; een deel daarvan rechtstreeks als gevolg van het project. Van heel concreet als het gebruik van vrachtwagens met een lager energiegebruik, invoeren duurzaamheidcertificaat en vermindering verpakkingsmateriaal, tot procesmatig als het aanstellen van een coördinator en vaststellen van een duurzaamheidsstrategie (zie het hele rapport voor een compleet overzicht).

Tabel 2: Voorbeelden van verbeteringen door bedrijven die in 2016 en 2017 hebben meegedaan

Over The Sustainability Consortium

The Sustainability Consortium (TSC) is een wereldwijde non-profitorganisatie waarin bijna honderd bedrijven, ngo’s en onderzoeksinstellingen samenwerken. Grote multinationals uit alle onderdelen van de keten zoals Bayer, BASF, Unilever, Pepsico, Marks & Spencer en Walmart vormen de grootste groep leden. Verder zijn ngo’s als het Wereld Natuurfonds en het World Resources Institute lid. De coördinatie is in handen van drie onderzoeksinstellingen: Arizona State University, University of Arkansas en Wageningen University & Research. Wageningen Economic Research coördineert de Europese activiteiten van TSC.

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Agro & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Daarnaast is er een groot aantal private financiers.


Klik hier voor meer informatie en om het volledige TSC report te downloaden.

Nadere informatie: Koen Boone, Birgit de Vos en Emil Georgiev, Wageningen Economic Research.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat