Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De redactie streeft naar goede leesbaarheid voor een breed publiek en maatschappelijke relevantie. De motivaties voor het schrijven en lezen van bijdragen zijn:

Voor de schrijver:

 • Bekendheid vergroten van instelling/onderzoeker
 • Aantrekken van studenten/sollicitanten/klanten
 • Zoeken van samenwerking
 • Uitdragen van onderzoek

Voor de lezer:

 • Opstap naar achterliggende publicaties
 • Overzicht onderzoek, actuele thema’s etc
 • Leren kennen van instituten tbv samenwerking, sollicitatie, etc.

Aanwijzingen voor auteurs

Bij voorkeur wordt gewerkt met korte bijdragen van zo’n 500 – 700 woorden, liefst voorzien van een of meer illustraties. De totale lengte (inclusief tabellen en figuren) dient minder dan 2 pagina’s A4 te beslaan. Te lange bijdragen kunnen door de redactie worden ingekort.

Lever bijdragen aan in een courante versie van Word. Gebruik minimale opmaak.

De opbouw van een artikel is:

 • Titel
 • Organisatie(s) waar de bijdrage van afkomstig is met daarachter tussen haakjes de na(a)m(en) van de auteur(s)
 • Korte samenvatting van de kern van het artikel (‘lead’; 2 of 3 zinnen)
 • Tekst en illustraties
 • Informatie over contactmogelijkheden voor nadere inlichtingen en verkrijging van besproken literatuur.

Schrijf in lijn met de bovengenoemde formule. Houd er rekening mee dat de Nieuwsbrief een brede lezersgroep heeft. Vermijd dus jargon en leef je in in een lezer met milieueconomische belangstelling, maar zonder veel voorkennis over jouw specifieke onderwerp. Hanteer een journalistieke opzet, waarbij de centrale boodschap al direct aan het begin goed naar voren komt. Maak zinnen niet te lang. Probeer niet alle informatie in het stukje te proppen, maar verwijs naar literatuur of andere bronnen voor degenen die meer details willen weten.

Verwijs, zo mogelijk, naar relevante eerdere bijdragen in de Nieuwsbrief. Gebruik bij voorkeur geen voetnoten en geen kleuren (zorg in elk geval dat figuren met kleur ook goed leesbaar zijn bij zwart-wit printen).

Desgewenst kun je bij het artikel enkele trefwoorden vermelden. Deze worden dan door de redactie aan het artikel gekoppeld, waardoor de vindbaarheid op het internet groter wordt.

Lever je bijdragen liefst enkele dagen voor de deadline in, zodat ruimte blijft voor overleg over redactionele wijzigingen. Laat het weten als je je afspraken niet kan nakomen.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat