Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater

VMM introduceert een nieuwe impactbeoordeling van de lozing van bedrijfsafvalwater naar aanleiding van het Wezer-arrest van het Europese Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand in gevaar brengt. Naast een stappenplan en een rekentool biedt de VMM verschillende hulpmiddelen aan om de impact van een lozing duidelijk in kaart te brengen.

Samenwerking van financiële instellingen bij bepaling en rapportage aan uitstaand kapitaal gerelateerde broeikasgasemissies

Partnership For Carbon Accounting Financials (PCAF) is een open internationale samenwerking van financiële instellingen om te bevorderen het uitstaande kapitaal (o.a. leningen en investeringen) in lijn komt met het Klimaataccoord van Parijs. Hiervoor is een methodologie ontwikkeld en geïmplementeerd om broeikasgasemissies gerelateerd aan leningen en investeringen te beoordelen en te rapporteren. De Nederlands/Duitse tak van Guidehouse, voorheen Ecofys, speelt een belangrijke adviserende rol bij de methodologie. Zie: https://carbonaccountingfinancials.com/

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat