Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Om de energietransitie eerlijker te maken heeft Milieudefensie op drie terreinen maatregelen benoemd die kunnen zorgen voor invulling van de klimaatambities en een rechtvaardige verdeling van de kosten. Milieudefensie heeft CE Delft gevraagd deze maatregelen door te rekenen op hun effecten.

Aan de uitgavenkant heeft Milieudefensie drie fondsen gedefinieerd:
1. Een Warmtefonds, voor woningisolatie:
— leningen voor woningisolatie met zekerheid dat de baten altijd hoger zijn dan de kosten;
— geen beperking van de hoogte van de lening;
— kwijtschelding van de lening na 30 jaar voor laagste inkomensgroepen.

2. Een Bereikbaarheidspakket, voor duurzame mobiliteit en bereikbaarheid:
— een verschuiving van weginvesteringen naar ov- en fietsinvesteringen;
— een naar plaats en tijd gedifferentieerde kilometerheffing;
— afschaffing van de onbelaste woon-werkvergoeding;
— flexibele bijtelling voor het privégebruik van zakelijke auto’s;
— progressieve tickettaks.

3. Een Landbouwtransitiefonds, voor de omschakeling naar regionale kringlooplandbouw en inkrimping van de veestapel:
— verduurzaming en extensivering van de landbouw;
— lager btw-tarief op groente, fruit, peulvruchten en noten.

De totale kosten en baten variëren tussen de € 14 en 16 miljard (periode tot 2030). De werkgelegenheidseffecten van de drie fondsen tezamen zijn positief, ondanks de forse uitstroom uit de traditionele veehouderij (60% + verkleining van de veestapel). Dit verlies kan niet opgevangen worden in de extensieve kringlooplandbouw die fors uitbreidt in het plan, maar wel in de andere sectoren. Per saldo neemt de werkgelegenheid toe met in totaal 1.700 tot 7.700 fte over de gehele periode.

25 Mton CO2-reductie jaarlijks in 2030

Het totale pakket aan maatregelen levert een jaarlijkse reductie op van 25 tot 27 Mton CO2–eq. aan broeikasgassen in 2030. De geraamde broeikasgasemissie met dit maatregelenpakket komt daarmee onder het 49%-doel uit in het kader van de Klimaatwet. Het klimaatdoel dat naar verwachting met het Klimaatakkoord van dit kabinet niet binnen handbereik is (zie NME 2019/2) kan dus wel worden gehaald inclusief dit doorgerekende maatregelenpakket.

Huishoudens met de laagste inkomens gaan er met dit pakket er 3,7% op vooruit. Huishoudens met een middeninkomen ondervinden per saldo geen effect. Huishoudens met een hoog inkomen leveren zowel in absolute (- € 1.800) als relatieve zin (-2,1%) de grootste bijdrage aan deze klimaattransitie.


Meer informatie bij Frans Rooijers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Het rapport is te downloaden vanaf https://milieudefensie.nl/actueel/doorrekening-klimaateconomie/view en vanaf https://ce.nl/publicaties/2498/voorstellen-voor-de-klimaateconomie-doorrekening-voor-milieudefensie

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat